Mohor Bogataj se ne spomni pogodbe o prodaji deleža pri plinskem omrežju Domplanu (direktor Janez Frelih) iz leta 2003. Ne ve in noče komentirati, ali je imel za tak posel pooblastilo mestnega sveta oziroma ustrezen sklep. Edino, kar je zatrdil je bilo, da ni on ničesar prodal... Njegov pomočnik pri odgovorih take vrste, je dejal da je "občina proti plačilu prenesla" kar pa ni prodaja, ker pogodba z Domplanom ureja medsebojna razmerja glede naložbe v omrežje ipd itd. Podžupan Janez Frelih je najprej mirno zanikal, da bi bil lastnik Domplana, a je solastnišvo potrdil ob predstavitvi dejstev: je član nadzornega odbora podjetja Domplan Investa, ki je skoraj 100-odstotni lastnik Domplana. Sprenevedanje ali zavajanje? Je Frelihu kaj etično sporno, da se pojavlja v dveh različnih vlogah? Ne, je zatrdil, ker v teh odločitvah ne sodeluje. Tako je trenutno stanje, mi pa seveda objavljamo javni dokument MO Kranj o prodaji deleža in s tem omogočanjem posla Domplanu. Koliko nas je to stalo leta 2003? Milijon evrov (preračunano) ! A zdaj MO Kranj mora omrežje kupiti ali najeti in sedanja oblast "preučuje vse zakonite možnosti"! Račun, ki ga bo Domplan (s podžupanom kot solastnikom) izstavil pa je še neznanka, ker ne vemo, kako se bodo lotili zadeve! Zato danes objavljamo pismo občana Aleša Sladojeviča mestnim svetnikom in pogodbo iz leta 2003, ki se je naš župan ne spomni več....in kjer ni šlo za prodajo ampak za "prenos proti plačilu" - saj ni res, pa je!