Mestna uradnica, v času od 2014 do 2018 mati županja, partnerka bivšega župana Boštjana Trilarja je leta 2016 diplomirala na FOV (Fakulteta za organizacijske vede Kranj) z diplomo, ki vsebinsko zadeva MO Kranj. Na FOV se je omenjena uradnica vpisala kakih 10 let preden je diplomirala v času, ko je bil prvi človek Kranja njen soprog/partner.

Župan Boštjan Trilar je (to mu omogoča pravilnik mariborske univerze oziroma FOV) kot naročnik diplomsko delo "zaklenil" za 3 leta do aprila 2019. To pa pomeni, da od zagovora diploma do letos ni bila na voljo javnosti - nihče je ni mogel prebrati. Pravilnik izrecno to pravico omogoča naročniku diplome in MO Kranj oziroma župan sta to pravico izkoristila.

Polona Šprajc, prodekanja in profesorica iste FOV, sicer Kranjčanka kot uradnica in župan, je sprejela naslov in vsebino, ki ga je predlagala diplomantka ali pa ji celo sama pri tem pomagala: "Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih na MO Kranj". Nekaj let prej je odobrila diplomsko delo drugega študenta z naslovom "Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na občini Jesenice". Naslova sta si podobna, a mentorica je zagotovila, da si diplomi nista in sta prestali preizkuse glede plagiatorstva.

Župan Boštjan Trilar kot odgovorna oseba je v letu 2018 plačal okoli 50 000 evrov za projekte oz študije, ki jih je MO Kranj naročila pri FOV. Izvajalka in prejemnica teh sredstev je bila tudi omenjena profesorica Polona Šprajc, ki je zatrdila, da diploma soproge župana in njeno delo za občino nista v ničemer povezana. Podobna naslova sta naključje, vsebini sta ustrezno različni.

Taka so dejstva. Tako deluje sistem. In če si dovolimo opazko: Boštjan Trilar kot župan si je za tako sosledje dogodkov zaslužil "doktorat", če je že mati županja prišla do diplome.

Polona Šprajc je nastopala v vlogi mentorice županove soproge in prejemnice povsem legalno in legitimno prisluženega zaslužka, ki ga je kasneje odobril mož diplomantke, kranjski (bivši) župan.