Bivšega župana Trilarje je "nekam poslalo" častno razsodišče kjer je sedela tudi Lučka Kajfež Bogataj, svetovno priznana klimatologinja. Preprosto ni zmogel razumeti, da so grehi javne osebe merjeni z vatlom, ki si ga javne osebe jemljejo, ko je treba vzeti in sprejeti ugodnosti. A potem, ko ni več kandidiral, je začel dokaj pogosto nastopati kot varuh etike in zakonitosti v Kranju.

Vprašanja, na katera bo zagotovo odgovoril v eni od svojih svetniških razprav, so jasna:

*ZAKAJ JE OMOGOČIL, DA JE DIPLOMA NJEGOVE SOPROGE 3 LETA BILA SKRIVNOST IN KAKŠEN JE BIL PRI TEM INTERES OBČINE IN KAKŠEN ZAKONCEV TRILAR?

*ZAKAJ JE OMOGOČIL, DA JE PROFESORICA FOV IN MENTORICA NJEGOVE SOPROGE PRI DIPLOMI LAHKO SODELOVALA Z OBČINO KOT "PODJETNICA" V OKVIRU PROJEKTA KJER JE BILA NAJBOLJ USPEŠNA PONUDNICA IN ZAKAJ NI TEGA PREPREČIL ZARADI OČITNE MOŽNOSTI NAVZKRIŽJA INTERESOV?

*ZAKAJ NI KOT VARUH ETIKE IN MORALE SEZNANIL ČASTNEGA RAZSODIŠČA S TEM, DA JE NJEGOVA SOPROGA DIPLOMIRALA S TEMATIKO, KI VKLJUČUJE OBČINO KRANJ IN NJENE ZAPOSLENE, DA BI DOBIL ODGOVOR, ALI JE TO ETIČNO PO KODEKSU, KI GA JE SAM ZASNOVAL?

Omenjena diploma ni nobena "skrivnost" - preprosto analizira stališča zaposlenih na MO Kranj. In zanje je diplomantka, mestna uradnica, pridobila mnenja v posebnih anketah. Verjetno se nam bodo oglasili zaposleni, ki so v teh anketah sodelovali (ni jih bilo malo), da bi potrdili njeno delo. Poudarjamo: gre za sosledje dogodkov, ki ga lahko odkrije le pronicljiv opazovalec - zato se sodelavcu Trme, ki odlično pozna MO Kranj, zahvaljujemo in seveda njegove podatke hranimo. Počakali pa bomo še, da nam bivši župan še kdaj javno začne predavati o tem, kako se je v njegovem času delalo....