"OSEBA X" je junakinja zgodbe, ki ima res grozljive okoliščine. Ko je kot sodelavka, prostovoljka obiskala ostarelega in bolnega Kranjčana (okoli 80 let), je ugotovila, da ima v lasti manjše stanovanje v Kranju, ki ga oddaja: "Okoliščine so me šokirale. Ugotovila sem, da del najemnikov prebiva v Zahodni Evropi, v tuji državi. Tja so se odselili in seveda najemodajalcu nič povedali, da so stanovanje oddali albanski družini. Za povrh se je izkazalo, da je bila v stanovanju Kranjčana prijavljena oseba s Kosova, ki nikdar ni živela v Kranju in dejansko živi na Kosovu!? Najemnino so mu mimo pogodbe zmanjšali samovoljno, na različne načine pa so z njim manipulirali. Še bolj me je presenetil uraden podatek, da je v stanovanju na okoli 40 kvadratnih metrih prijavljeno 9 ljudi. Kranjčan, ki nima svojcev, je ob hudi bolezni bil soočen z ravnanji podnajemnikov, ki so dejansko razpolagali z njegovo nepremičnino, skušali vplivati nanj in po moji oceni tudi zlorabili njegovo zaupanje." Glede na to, da se v Kranj priseljuje veliko število Kosovcev oziroma ljudi albanske nacionalnosti in je o tem Trma (GLEJ SPODAJ) pisala že pred letom dni, je primer vsekakor zaskrbljujoč: neurejeni podatki o stalnem oziroma začasnem prebivališču, možnost zlorab socialnih pomoči, dvomljivo ravnanje z ostarelim gospodom, ki potrebuje skrbnika ipd. so okoliščine, ki so privedle do aktivnosti. Naša sogovornica pravi:" Na občini se je zgodil sestanek na pobudo župana Rakovca kjer pa žal ni bilo predstavnika UE Kranj, ki ima pri izdaji različnih dovoljenj glavno vlogo. Poudarjam, da zdaj šele ugotavljamo obseg tega posamičnega problema, ki pa ima značilnosti, ki so lahko prisotne tudi pri drugih. Sama dojemam birokratske poti, a sem se odločila priti zadevi do konca: nelogično je, da je nekdo najemnik v Kranju, živi pa v Nemčiji ali na Kosovu in tuje stanovanje oddaja svojim rojakom mimo volje in vedenja lastnika. Pomoč so zdaj poleg občine obljubili Center za socialno delo, policija..." Za izjavo smo prosili župana Kranja Matjaža Rakovca, ki je potrdil, da ga je šokiral splet okoliščin in dejansko trpljenje ostarelega meščana, za katerega je zdaj poskrbljeno: "KOT ŽUPAN SEM IN BOM OPOZARJAL NA PROBLEMATIKO PRISELJEVANJA V LUČI SPOŠTOVANJA PRAVNE DRŽAVE SLOVENIJE IN NJENIH ZAKONOV. NIKDAR NE BOMO ZAPIRALI VRAT NIKOMUR ZARADI NACIONALNE PRIPADNOSTI, NIKDAR KRANJ NE BO NEPRIJAZNO MESTO TUJCEM - A OKOLIŠČINE TEGA PRIMERA KAŽEJO NA TO, DA NAŠE OPOZARJANJE NA DELO DRŽAVNIH USTANOV IN ORGANOV NI BILO NAKLJUČNO. PRIČAKUJEM, DA SE ZGODIJO KONKRETNI UKREPI, KER OBČINA DEJANSKO NIMA VELIKO MOČI OZIROMA POOBLASTIL. VSEKAKOR PA MORAMO BITI VSI ZASKRBLJENI, KER RAVNANJE S STARIM ČLOVEKOM IN NJEGOVO LASTNINO KAR KLIČE PO RAZISKAVI PRIMERA."

Priseljevanje v Kranj je že vzbudilo zanimanje medijev po pisanju Trme (Dnevnik, Reporter ipd.), prav tako pa je bilo postavljeno poslansko vprašanje. TRMA KOT KRANJSKI MEDIJ VNAPREJ ZAVRAČA SLEHERNI POSKUS, DA BI OBRAVNAVA TE OBČUTLJIVE PROBLEMATIKE BILA KOMURKOLI POVOD ZA NETENJE NIZKIH STRASTI, ŠOVINIZMA, NACIONALNE NESTRPNOSTI. ŽELIMO LE ENO: OPOZORITI NA ZAKONODAJO IN NJENO IZVAJANJE NA VSEH PODROČJIH. MI NE ZATISKAMO OČI PRED PROBLEMI, MI O NJIH PIŠEMO!