Vprašanja, ki smo jih poslali kot posledico naše zgodbe o ostarelem Kranjčanu in albanskih podnajemnikih, so že dobila prvi odgovor. Oglasila se je poslanka Udovčeva (prej zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve), na odgovor Branka Grimsa pa še čakamo. Ob tem so znana še nekatera dejstva, ki vzbujajo skrb: sestanek na to temo, je ponudil - po oceni naše sogovornice, ki je izkušena prostovoljka, delujoča pri humanitarni organizaciji - kar šokantne primere, ko priseljenci izrabljajo našo ureditev pri socialnih pravicah (od tega, da so prikazani po potrebi višji ali pa nižji dohodki oziroma plače kar koristi pri socialnih prejemkih do popolne zlorabe dejanskega bivanja ipd.) TAKO SE POVSEM LAHKO ZGODI, DA NEKDO PRIDOBI LEGALNO SOCIALNA NADOMESTILA, JIH PREJEMA LETA IN LETA - A SPLOH NE ŽIVI V SLOVENIJI AMPAK NA KOSOVU NPR. PREJEMNIKOM SE NAMREČ NI TREBA OGLASITI NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO V NEKEM INTERVALU...Poudariti je treba, da NA SESTANEK NI PRIŠEL NIHČE IZ UE KRANJ, ki sodi pod ministrstvo, ki je pod okriljem SMC (za javno upravo), seveda pa notranje ministrstvo sodi k SDS, ministrstvo za delo in socialne zadeve pa zopet k SMC in tako dalje. Prav pristojnosti in pooblastila pa so ključna pri urejanju takih zadev, ker je nujno in na prvem mestu spoštovanje človekovih pravic. Priseljenci jih imajo - ali pa jih tudi izkoriščajo, je bistvo naše zgodbe. Naj še dodamo, da je ostareli Kranjčan doživel neverjetne stvari: njegovo stanovanje so si podnajemniki podajali, plačevali so mu nižjo najemnino od dogovorjene, bil je pod pritiskom, da še dovoli bivanje v stanovanju osebi, ki je nikdar v Sloveniji ni bilo in tako dalje.....