Do zdaj je vsa leta policija mirno gledala početje Danila Šenka (in podobnih), ki je kot kriminalist preiskoval tudi dogajanje na MO Kranj in obenem poslovno sodeloval dolga leta z občino, zavodi (za preko 200 000 evrov prihodkov je ustvaril z naštetimi). Ko je letos začel prodajati maske, je MO Kranj zopet bila prvi in glavni poslovni partner. KER PA NIKDAR NISMO TRDILI, DA JE TO NEZAKONITO - POSTAVLJALI SMO LE VPRAŠANJA ETIKE - SMO O POČETJU POVPRAŠALI TUDI GENERALNO POLICIJSKO UPRAVO.

Bodite pozorni na to, kdaj mora policist obvestiti nadrejenega O MOŽNEM VPLIVU NA NEPRISTRANSKO IN OBJEKTIVNO OPRAVLJANJE NALOG! TUDI KONFLIKT INTERESOV JE TU OMENJEN IN VLOGA NADREJENEGA - V TEM PRIMERU DIREKTORJA PU KRANJ! **Še bolj pa je zanimivo tudi sporočilo o spreminjanju zakonodaje zaradi protikorupcijskih evropskih priporočil - očitno v Sloveniji do zdaj take stvari ljudi v policiji niso (z)motile...**Sicer pa je podobno odgovoril tudi direktor PU Kranj Boštjan Glavič...

TOREJ JE NEKAJ JASNO: PU KRANJ IN NJEGOVI ŠEFI SO DOVOLILI IN DOVOLJUJEJO NA OSNOVI PREDPISOV DEJAVNOST KRIMINALISTA DANILA ŠENKA. NITI ON NITI ŠEFI NISKO NIKDAR OCENILI, DA BI LAHKO PRIŠLO DO MOTENJ PRI NJEGOVEM DELU ALI NAVZKRIŽJA INTERESOV, KER POSLUJE ALI JE POSLOVAL TUDI S TISTIMI, S KATERIMI KOT KRIMINALIST PRIHAJA V SLUŽBENE STIKE!!!!!!!