Vprašanja o reviziji smo sicer naslovili na ustrezen naslov za novinarje - odgovorila (in postopek vodila) nam je vodja kabineta župana, gospa Katja Štruc. TODA NESPORNO JE ZA PRAVNO PLAT DOSTOPA DO TAKIH INFORMACIJ ODGOVORNA GOSPA MATEJA KOPRIVEC, KI VODI ODDELEK KJER JE 5 (PET) OBČINSKIH PRAVNIC. Prilagamo del sklepa, ki smo ga na naslov Trme prejeli 24.12. lani in si vsakdo lahko sam ustvari mnenje o tem, kako NEVARNO IN ŠKODLJIVO NAJ BI BILO JAVNO OBJAVLJANJE REVIZIJE, KI SMO JO MI PLAČALI, KI OBRAVNAVA RAVNANJE Z NAŠIM DENARJEM JAVNIH FUNKCIONARJEV!!! Opozarjamo na namigovanja, kako bi javna objava pomenila tudi možnost "iztrganja informacij iz konteksta" in tudi možnost "senzacionalističnega poročanja"....kar seveda dejansko vnaprej obsoja pisca, pisanje ipd.

Sklep MO Kranj oziroma tistih, ki so pripravljali zavrnilno odločbo Trmi, je opredelil, da bi torej javno seznanjanje s porabo javnega denarja bilo "ovira za delo organa" in bi "revizija izgubila svoj pomen".....

Občina ima seveda glede sklepa informacijske pooblaščenke možnost sprožiti samo še upravni spor, na njeno odločitev v prid Trme pa PRITOŽBE NI VEČ. Tu pa se javno vprašamo o naslednjem: če je pravna služba ob pomoči kogarkoli na MO Kranj do zdaj sprejela povsem napačen sklep o tem, ali je revizija dostopna javnosti ali ne, KDO BO SPREJEL ODGOVORNOST ZA ZAPRAVLJANJE JAVNEGA DENARJA NA SODIŠČU ? /se nadaljuje/