Če ne bi bili opozorjeni od naše zveste bralke, kaj o nas piše mestni politik Zoran Stevanović (Za Kranj), bi ne prišli na sled možni kršitvi Ustave na račun spletnika Trma! Domnevni kršitelj je Matjaž Dovžan, načelnik UE Kranj! Mestni politik pa nam je na spletu omogočil razkrinkanje početja nekoga (ne vemo, koga točno...) na UE Kranj, ki bi lahko vsebino pisma/dopisa UE Kranj posredoval politiku. POUDARJAMO: O VSEBINI POŠILJKE UE KRANJ - TRMA SAMO TOLE: POPRAVKE VSEH OBJAVLJAMO, VESELIJO NAS DOPOLNJENA, STROKOVNA IN DRUGA MNENJA. TODA NAPISANI MORAJO BITI SKLADNO Z ZAKONOM NA KATEREGA SE SKLICUJEJO KAR PA SE G. DOVŽANU V PRVEM POSKUSU NI POSREČILO IN ČAKAMO, DA ZADOSTI PREDPISOM KAR BO KOT NAČELNIK UE KRANJ ZAGOTOVO ZMOGEL! Zgodilo se je namreč nekaj neverjetnega (a očitno ne za UE Kranj...): še preden smo prejeli dopis UE Kranj, je bila njegova vsebina objavljena na spletu in sicer na družabenem omrežju s podpisom Za Kranj /Zoran Stevanović! Ko smo to videli (dokazi so zgoraj), so se pojavila vprašanja v zvezi z Ustavo Republike Slovenije, ki v 37. členu jamči tajnost pisem kar dopis UE (prispel po spletu na naslo Trme) nesporno je. Ali je UE Kranj uradno obveščala druge o tem in koga? Ali je morda na UE kdo, ki bi obveščal druge in zakaj in kdo je to? Ali je to počel podpisnik pisma Trmi z dne 11.8. (oziroma točno 24 ur potem, ko je bila vsebina že objavljena na spletu na strani Za Kranj..), načelnik UE Matjaž Dovžan in zakaj? Vsa ta vprašanja bodo prej ali slej dobila epilog, ker seveda ne bo zdržala domneva, da je javnost ali kogarkoli o tem obvestila Trma: ČASOVNO ZAPOREDJE KAŽE, DA JE ŠE PREDEN SMO PREJELI DOPIS UE KRANJ NEKDO POZNAL VSEBINO, POZNAL JE NASLOVNIKA PISMA IN POZNAL JE PODPISNIKA ELEKTRONSKE POŠTE! Tu pa nastopi drugačno razmerje: pozvali smo vse odgovorne ustanove, ki jih naša država ima, da domnevno kršitev ustavne pravice do tajnosti pisem raziščejo. POSEBEJ POUDARJAMO, DA NAS SAMA VSEBINA OBJAVE NE MOTI, KER JE PAČ DEL DELOVANJA POLITIKA, KI IMA NA GRBI ŽE KAKŠNO KAZENSKO OVADBO ZARADI SVOJEGA DELOVANJA. PRAV TAKO NAS NIČ NE MOTI VSEBINA DOPISA UE KRANJ, KER JO SMATRAMO KOT DOBER - A ŽAL PO ZAKONU NEUSTREZEN - PRISPEVEK K PROBLEMATIKI, KI SMO JO OBRAVNAVALI NA TRMI! Seveda pa bi radi spomnili bralce, da je zoper urednika Trme pisala svoje "zaznamke" uradnica UE, ki je sicer kandidirala na listi Zorana Stevanovića /Za Kranj/, kot zasebna podjetnica pa od iste politične skupine prejela na račun svojega podjetja tudi plačilo za intelektualne storitve. Ko smo od UE Kranj terjali stališče, ali kot javna osebnost in uradnica omenjena gospa ponuja morda "uradna" stališča, nam je Matjaž Dovžan odgovoril (glej spodaj).

Načelnik UE Kranj je v odgovoru omenil Ustavo RS in pravico do svobodnega izražanja. Prav, sprejeto. Toda zdaj se na ustavo sklicujemo mi: TAJNOST PISEM MORA JAMČITI TISTI, KI JIH PIŠE (NAJPREJ) IN NATO TISTI, KI JIH PREJEMA, KAJNE? GOSPOD DOVŽAN IN UE KRANJ BOSTA NA POTEZI, DA TO DOKAŽETA....

Gospa dfržavna uradnica Logarjeva je na Za Kranj strani Zorana Stevanovića rada tudi malce "šimfala" Trmo/Trmatorja....pa je do teh objav niti poznali nismo in jo tudi zdaj ne. Ko smo UE opozorili na njene "cvetke", je prenehala z objavami...zanimivo, kajne?