Več kot desetletje stoji in propada stavba na Planini. Lastnik (potrjeno) Domplan. Toda zdaj se zdi, da je Trma zopet odkrila nekaj pozitivnega tudi v dejstvu, da gre za kranjsko sramoto! Vera Zevnik, direktorica in tudi solastnica Domplana, nam je pojasnila zgodovino stavbe, ki so jo pred leti želeli spremeniti v njihov poslovni objekt, a prostorski akti kranjske občine (ali pa slednja sama) tega niso dovoljevali:"Šele leta 2018 smo postali edini in dejanski lastniki stavbe, ki ima res žalostno preteklost.Naša zamisel o poslovni stavbi ni bila izvedljiva, ker bi morali poseči tudi v zemljišča v lasti MO Kranj in zato smo od tega projekta odstopili. Zato smo dosegli potrebne spremembe odloka, ki omogoča zdaj načrtovano gradnjo varovanih stanovanj. Po njih je v Kranju povpraševanje, v spodnji etaži naj bi bile potrebne servisne dejavnosti in dovolj parkirišč v kleti. Računamo, da bomo projektno dokumentacijo pridobili do konca leta in tako lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje!" Poudarila je, da se zavedajo podobe, ki jo zdaj kaže stavba nekdanjega samskega doma oziroma stanovanjskega bloka in so jo z ograjo in pozidavo skušali zaščititi čim bolj. NEKAJ JE GOTOVO: DOBRE NOVICE IZ DOMPLANA, PODRTIJI SO ŠTETA VSAJ LETA, ČE ŽE NE MESECI....