Bilo bi smešno, če ne bi bilo tragično: Zoran Stevanović, Igor Velov, Barbara Gunčar in Boštjan Trilar so PREPREČILI UDELEŽBO OBČANK IN OBČANOV PRI DELITVI NAŠEGA DENARJA = PARTICIPATORNEM PRORAČUNU!

1.

Zoran Stevanović je zahteval umik točke in 15 mestnih svetnikov in svetnic mu je sledilo. Ker da je on že pred leti to predlagal ipd. itd. Zaman so bila pojasnila, da tega nihče ne negira, da pa je treba IZVEDBO SPREJETEGA PREDLOGA OPREMITI Z VSEM, KAR V PRORAČUN SODI IN O TEM ZDAJ TEČE BESEDA.

2.

Barbara Gunčar (gonilna sila razbitja MO Kranj na dve občini) je poudarila, da je predlog slab, ker "ni za to, da bi vse KS dobile enako" ipd. itd. Po njenem KS ne bodo dobile nič ali premalo.

3.

Igor Velov je izvedbo delavnic kjer bi po KS-jih opredelili ključne potrebe razglasil za "predvolilno kampanjo" (verjetno župana in njegovih pristašev...???) in podprl, da gre ta točka z dnevnega reda, ker se niso uskladili ipd.

4.

Boštjan Trilar (prejšnji župan) je poudaril, da je že vse znano po KS, kaj hočejo - prav tako je že jasno, kaj se lahko uresniči glede na dokumente ipd. in da je treba "začeti delati".

In kdo je zagovarjal predlog točke dnevnega reda? Podžupan za KS Nograšek je bil tiho, ohola razprava šefa financ Mirka Tavčarja (se spomnite, kaj sem vam rekel pred leti...je v maniri "božje besede" poudarjal) je bolj škodila kot ne, podžupan Janez Černe pa je opozoril, da je nujno, da sprejmejo predlagano, da bi PARTICIPATIVNI PRORAČUN DEJANSKO V PRAKSI LAHKO ZAŽIVEL, KER JE ČASA MALO IN ODLAŠANJE ŠKODI. Manja Zorko, ki vodi KS Bratov Smuk je bila najbolj nazorna in je dodala,da

*KS /vseh 26/ podpirajo tako obliko sodelovanja kot je predlagana*gre za interes občanov in občank in KS skupaj*da je metodologija taka, da ne more npr. številčna KS Planina "preglasovati" npr. KS Tenetiše ampak....ZGODILO SE JE DRUGAČE IN PIROVO ZMAGO LAHKO SLAVIJO NAŠI JUNAKI, KI SO UPODOBLJENI NA NASLOVNI FOTOGRAFIJI - ZMAGALI SO PROTI PARTICIPATORNEM PRORAČUNU IN OBČANOM, KI JIH IMAJO TAKO RADI IN DELAJO ZANJE...