So danes zjutraj Zoran Stevanović in Igor Velov in Boštjan Trilar in Barbara Gunčar že obvestili službo za mestni svet, DA SE ODREKAJO SEJNINI ZA SEJO KJER SO PRISOSTVOVALI DO 6.TOČKE IN NISO GLASOVALI O POVEČANJU PRORAČUNSKEGA DENARJA ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI? Res pa začudi obnašanje Barbare Gunčar, ki je zadnje čase bila kritična do turizma v Kranju na več sejah, včeraj pa je pred to točko zapustila sejo!? Kam so odšli, je njihova stvar, ampak: JE TO POLITIKA IN SO TO POLITIKI, KI DELAJO KAR GOVORIJO? SI RES PRIZADEVAJO ZA KS, POTEM PA O POVEČANJU (S 300 000 NA 1 000 000 EVRV) SREDSTEV ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI NE GLASUJEJO!? Pa še tole: proti participatornemu proračunu so (neuradno, a iz zanesljivih virov) glasovali našteti in večina svetnikov njihovih list in strank +Ana Pavlovski, Andreja Kert in še nekaj svetnic, svetnikov SDS! Jasno je, da smo jih izvolili v Kranju za to, da so vsaj na sejah prisotni. Jasno je, da glasujejo po lastni presoji in volji. To je osnova demokracije. Toda govoriti o zavzemanju za to, da bi KS in s tem občani in občanke več odločali o razporeditvi vsaj dela proračuna in zraven glasovati proti = no to je pa POLITIČNA PERVERZNOST! Pobirati sejnine je eno, biti odgovoren in odločati pa očitno drugo...