Zgodba o tem, kdo in kako lahko vpogleduje v vašo gradbeno dokumentacijo gre naprej. Nesporno je tisto, kar smo že pisali: UE Kranj ni do zdaj (zapisano spodaj) dobila niti enega zahtevka, da bi zavrnila vpogled - a je povsem na dlani, da tudi obveščala ni vseh ali mnogih ali večine tistih, ki so jim drugi kukali v gradbeno dokumentacijo! Prav tako nis sporno, da je NEKDO SAMO LANI UVELJAVIL PRAVICO DO VPOGLEDA V CCA 40 PRIMERIH in glede na do zdaj zapisano, bralec lahko sam hitro ugotovi, kdo je to najverjetneje bil. Kar preprosto pomeni, da skorajda nihče (razen županove soproge) ni glede tega uveljavljal svoje pravice do udeležbe v postopku. Prav tako pa to pomeni tudi podlago za vprašanje: kaj npr. podjetju Alfa Ars koristi vpogled ravno v županovo hišo oziroma njegovo dokumentacijo pri delu z drugimi strankami kot navaja razloge za svoje početje Bernarda Eržen Kosmač, ki ni odgovorila na vprašanja o številu zahtev niti ni omogočila vpogleda v zapisnik prvega "soočanja" na UE Kranj z Uršo Manček, soprogo župana Rakovca in uradno graditeljico! Mi bomo počakali tudi na odgovore drugih ustanov, ki smo jih zaprosili za mnenje, nesporno pa je tole: NIHČE OD SKORAJ 170 LASTNIKOV DOKUMENTOV NI VEDEL ZA VPOGLEDE VANJE ALI PA NI UVELJAVIL PRAVICE DO UDELEŽBE V POSTOPKIH! Prilagamo še enkrat 44.člen Zakona o upravnem postopku, ki je vsekakor ena od podlag za Trmino vztrajanje pri tej temi!