Spe bomo kuhali in jedli priljubljene jedi. PRESOLJEN POLITIČNI GOLAŽ PA JE ZA SVOJO POBUDO PREJELO DRUŠTVO TRMA! Nesporno dokazano je, da ima naš predlog edini podporo ene od komisij mestnega sveta - a se o njem na seji sploh ni razpravljalo. Nesporno je, da na dnevnem redu ni bilo posebne točke ampak je "solo vložek" prispeval podžupaj Janez Černe, ki je že prej politično usmerjal potek dogodkov in svetniškim skupinam "serviral" le mnenje zaposlenih v Mestni knjižnici - PREZRL, IGNORIRAL PA JE PRVO POBUDO NA TO TEMO! Čakamo točne in jasne odgovore na naša vprašanja in DODAJAMO NASLEDNJE: DVAKRAT JE PISNO PODPORO POBUDI DRUŠTVA TRMA IZRAZIL PODŽUPAN ROBERT NOGRAŠEK, SVETNIK VELOV PA JE DOBESEDNO POZVAL K ODLOČANJU KOT JE V MESTNEM SVETU POTREBNO!

Kdo si je torej vzel pravico, da pobudo presliši in na glas zagovarja mnenje knjižničarjev, ki je sicer argumentirano - a nima protiargumentov!? Ker je njihovo stališče za svoje vzela občinska oblast, zlasati gospod Černe osebno!? O POBUDI BI SE MORAL IZREČI MESTNI SVET, A SE NI. ZAKAJ SE NI, POLAGAMO NA DUŠO SVETNIKOM IN SVETNICAM, KI SO POBUDO PODPRLI - DEJANSKO PA JE JAVNO NI ZAVRNIL NIHČE: ANDREJI VALIČ ZVER, NADI MIHAJLOVIČ, ALBINU TRAVNU, ROBERTU NOGRAŠKU IN TAKO NAPREJ, DA NE NAŠTEVAMO VSEH.