Na Trmo je občan (sicer državljan Hrvaške, poročen v Sloveniji, dolga leta prebiva tu...) poslal dokazila o tem, kako je postopal kranjski mestni redar Sandi Pavlovič. TRMA NE PRESOJA POSTOPKA, ŠE MANJ SE OPREDELJUJEMO DO NJEGA, ZA POJASNILA BOMO ZAPROSILI MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT, a občan (hranimo vse podatke) je bil zelo jasen: "Šel bom do konca, za pravico gre! Kako je mogoče, da sem bil kaznovan za uporabo telefona, ko pa imam uradni izpisek mojega operaterja, ki je povsem jasen: v tistem času nisem uporabil telefona! Gre za povratno reakcijo redarja, ki sem ga fotografiral v vozilu na zasebnem zemljišču!"

Začelo se je tako, da je na Golniku junak naše zgodbe naletel na vozilo (kasneje je ugotovil, da gre za uradno vozilo kranjskih redarjev) in je izstopil iz vozila in ga fotografiral:"Ko je redar, ki je bil v avtu, to videl, je izstopil in mi zagrozil, da zdaj bom pa dobil kazen ipd. In potem je kazen res prispela po pošti, tudi on je fotografiral moje vozilo. Nisem mogel verjeti pojasnilu kazni - zahteval sem izpisek od svojega operaterja. Nobenega telefona nisem uporabljal, gre za odziv redarja na to, da sem ga fotografiral, ko je parkiral na zasebnem zemljišču ali kaj..." trdi občan, ki bo ubral pravna sredstva, da bi dokazal resnico: "SPLOH NE GRE ZA EVRE, GRE ZA POČETJE REDARJA....LAHKO BI BIL TIHO IN PLAČAL, A NE BOM! SEM PRIZADET ZARADI RAVNANJA ČLOVEKA V UNIFORMI!" Trma bo zgodbo spremljala naprej....z vseh plati!