"Danes delo opravljam kot vsak dan. A v preteklih dneh so me skušali celo odjaviti, da bi mi prenehalo zavarovanje in podobno. Poudarjam: v.d. direktorice z mano ni v kontaktu, zaposleni pa so odklonili delovati po njenih navodilih, ker ni vpisana v sodni register ampak sem to kot direktor Komunale še vedno jaz. Konec koncev bi mi tudi v primeru odpovedi tekel odpovedni rok in druge pravice. Želim, da se vse sKupaj razreši, Komunalo čaka ogromno nalog in dodajam, da pri delu s sodelavci nimam nobenih težav glede mojih kompetenc." je dejal danes na naše vprašanje, ali opravlja direktorsko delo, ali ne, Matjaž Berčon. Trma o zapletih poroča in si želi tudi stališč vseh strani, a na naša vprašanja si pač vsakdo izbere pravico, da ne odgovarja. Danes smo preverili tudi javne evidence (slika spodaj) o tem, kdo zastopa Komunalo. In se ni nič spremenilo. Res pa je, da je s svojim prispevkom nase opozorila mestna svetnica iste liste, ki stoji za svojim vodjem Zoranom Stevanovićem, Tanja Graonja Krstev. Vodi izredno pomembno in strokovno sestavljeno komisijo mestnega sveta, a obenem v pravna vprašanja posega kot - mestna političarka. Mi v pravno znanje in seveda argumente Tanje Graonja Krstev ne dvomimo, ker za to nismo kvalificirani. Konec koncev je predsednik njene liste in svetniške skupine "najboljši pravnik" kot se sam imenuje. Seveda pa je politična vloga predsednice komisije mestnega sveta kar zahtevna. V gradivu za prejšnjo sejo sveta je tako tudi poziv mestnemu svetniku Stevanoviću, da prispeva svoj del gradiva za sejo glede skupščine 4.2. v bifeju v Stražišču. Seveda je to prezrl in ni mestnemu svetu dal ničesar kar bi zadeve pojasnilo ali utemeljilo z njegove strani. Vloga gospe pravnice+mestne svetnice pa izpostavlja vsa njena ravnanja do zdaj. Gospa si zasluži vse spoštovanje kot legitimna in legalno izvoljena svetnica, a verjetno bo kot pravnica znala razčleniti tudi dejstvo, da sedi v mestnem svetu z nekom, ki se je preselil (kot sam trdi, ne mi....) v drugo občino!? Prepričani smo, da bo gospa Graonja Krstev dejstvo, da to preverja UE Kranj razumela vsaj tako kot je prepričana v političnost sporočila za javnost o direktorju Komunale. In še: verjetno je že zahtevala kot mestna svetnica vse gradivo o vseh grehih direktorja za katerega njen politični boter in predsednik liste javno trdi, da je storil "disciplinske prekrške" ipd. - a do zdaj še ni predstavil dokaze za to početje? IN ZA KONEC: ZAGOTOVO BO PRAVNICA PREPOZNALA OBTOŽBE O SISTEMSKI KORUPCIJI, KI JIH ZNOVA JAVNO OBJAVLJA NJEN POLITIČNI PARTNER IN PREDSEDNIK SVETNIŠKE SKUPINE IN GA KOT LEGALISTKA POZVALA, DA TO KORUPCIJO PRIJAVI KOT TO MORA STORITI VSAK DRŽAVLJAN IN ŠE POSEBEJ - MESTNI POLITIK!

PS Trma nikdar ni zapisala in ne bo zapisala, da ima v tej zgodbi prav ta ali ona stran. Pišemo o dejstvih, komentarji so osebni in plod tega, kar vemo. Skušamo pridobiti vse podatke, ki bi jih javnost pričakovala. Pravno bitko lahko na koncu izgubi ali dobi kdorkoli, o tem odloča sodišče. Primer mestne svetnice Tanje Graonja Krstev pa je lahko povod za razmislek o tem, ali nekdo z izobrazbo pravne stroke in na čelu občutljive mestne komisije zadrži ugled, če ima (dokazano) dvojna merila pri skrbi za pravilno obveščanje ipd. KO BOMO PREJELI KAKRŠNOKOLI NOVO DEJSTVO (NPR. ODLOČITEV SODIŠČA), BOMO NADALJEVALI S TEMATIKO, KO JE POČASI POSTALA UTRUJAJOČA....