Bilo je leto 2018, ko je Trilarjev projekt - vreden okoli 7 milijonov - "cvetel" in je naš proračun že skoraj dobil breme, ki bi trajalo 15 let. Izgradnja učilnic in telovadnice OŠ Stane Žagar je bila takrat tako nujna kot je letos in bo naslednje leto, ko naj bi graditi zares začeli. Vmes pa je bilo zavajanje, prevara ali zgolj "pomanjkanje informacij"- a ne za Trmo! Prvi smo namreč objavili zaplet, ki sodi med "trilarizme": stanovalci v okolici so bili nezadovoljni z odnosom do njih in so začeli ustavljati županove načrte z oporekanjem (oziroma drugimi postopki) pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Veliko slovenskih županov bi se tu ustavilo: ne pa kranjski, kje pa! Ravno nasprotno! Na vsa usta se je hvalil s podpisom pogodbe in svojo rešitvijo problema in pri tem vsem zamolčal ključno: KRANJU JE ŽELEL NAPRTITI JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO ZA 7 MILIJONOV, NI PA BIL SPOSOBEN PRIDOBITI KLJUČNEGA DOKUMENTA - GRADBENEGA DOVOLJENJA! Zato je pogodbo (brez da bi o tem "uspehu" obvestil javnost kot jo je o podpisu samem) podpisal z odložnim pogojem, ki bi Kranj obremenil s projektom do "večnosti": kadarkoli že bi bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, bi GGD imela dokument v rokah za svojo udeležbo v poslu! **Da je tako pogodbo podpisal prejšnji župan tik pred koncem mandata, je tudi izvedela Trma in seveda bi šla zgodba preprosto mimo, če ne bi prišel nov župan. Slednji je med tem spremenil načrt in pridobil gradbeno dovoljenje, pridobiti namerava (z realno oceno, da mu bo uspelo) okoli 2 milijona evrov "zunanjih sredstev" ipd. Predvsem pa: GGD in pogodba nista več oviri, gradnja pri "Žagarci" pa ni obremenjena z nezadovoljstvom. Vse lepo in prav? No, bodimo previdni dokler stroji ne zabrnijo....**Nesporno pa bo zanimivo, kako bodo o novem projektu (prihranek je kake 3-4milijone evrov) glasovali Boštjan Trilar, Boris Vehovec, Igor Velov in drugi, ki so seveda prej zagovarjali rešitev, ki bi bila za Kranj presneto draga obremenitev naslednjih 15 let. In pri tem se moramo spomniti telovadnice v Stražišču kjer ni mogoče odigrati tekem v rokometu, ker je prekratka ipd. Podpisani: ista politična posadka prejšnjega mandata...Edina želja, ki jo pri tem imamo je: kadarkoli že pride nov župan, naj ga ne doleti "Trilarjeva dediščina" sumljivih pogodb, ker to bremeni naše žepe (pozidava Mlaka, urejanje zelenic ipd.)!