Vojna na Koroški cesti oziroma ob njej: občina gradi pločnik, kolesarsko stezo in tudi svoja parkirna mesta - dimnikar Dovrtel pa je skušal to tudi z zahtevo za začasno odredbo neuspešno preprečiti. Problem je zanimiv: "nekdo" naj bi mu obljubil prodajo zemljišč, ki so občinska in jih je dimnikar uporabljal kar dolgo časa. Morda celo tako dolgo, da je prepričan, da mu jih občina mora prodati ali dati v najem ali...No, mestni svet je za eno od parcel, ki so del tega spora, v sredo izglasoval status "grajenega javnega dobra" in tako dodatno potrdil, da se občina svoji /naši lastnini ne bo odpovedala v korist Dovrtela, ki ima tik ob cesti svojo poslovno stavbo! Parkirna mesta bodo vzdolžna, ustavljanje gradnje in vse ostalo kar pač želi zasebnik pa naj bi temeljilo tudi na tem, da je prejšnja, Trilarjeva, oblast očitno zasebniku "namignila" ugodno rešitev zanj. A do prodaje ni prišlo, nobena pogodba ni bila sklenjena in tako je zdaj povsem jasno samo eno: trčila sta javno in zasebni interes - a MO Kranj je z dokončanjem del ob Koroški cesti dala jasno vedeti, da se zasebniku ne bo uklonila in zelo mogoče je, da bo na koncu odločalo sodišče....