Kot smo obljubili, smo zagotovili dobesedne odgovore župana Kranja Matjaža Rakovca novinarju enega od spletnih medijev. Odgovori so bili na spletu opremljeni še s pojasnili Upravne enote Kranj kjer je bilo zapisano, da je bil pri njegovi gradnji rok enak povprečju rokov za vse druge, ki vlagajo zahteve za gradbena dovoljenja - torej ne krajši, ne daljši (natančno: dva dni krajši od povprečja). Seveda pa se je odprlo novo področje: problematika dostopa do vsebine gradbenih dovoljenj in o tem bomo v naslednjih dneh še poročali.