Dejstva so najboljši odgovor na težnje po "razdeljeni občini Kranj"! Na podeželju ali vsaj izven ožjega središča je doma kar 19 od 33 svetnic in svetnikov (tudi dva nova Zoran za Kranj sta doma izven mesta...)! To pa pomeni, da je povsem od njih odvisno, kako "skrbijo" za domače okolje. In pri tem so posebej močne KS Stražišče (Velov, Kristan, Trilar, Dermota, Stevanović, Sredojević...) ali pa Primskovo (na novo tudi župan Rakovec pa Kertova, Grims, Zorkova, Valič Zverova), tudi Bitnje (Ogris, Dolenčeva, Homan...) NAMENOMA NISMO PRIPISALI STRANKE ALI LISTE, KER GRE TOKRAT ZA "TERITORIALNO PRIPADNOST" POLITIKOV, KI SICER NE POMENI, DA MORA SVETNICA ALI SVETNIK SLEDITI LE INTERESOM IZ KRAJA BIVALIŠČA - TODA DEJANSKO JE VEČINA POLITIKOV IZ NAŠEGA OKOLJA DOMA IZVEN SREDIŠČA OBČINE! (v mestnem jedru, na primer, zdaj živi zakonski par Černe - on podžupan, ona mestna svetnica...) Prav zaradi tega je zastopanost posameznih okolij naravnost zgledna za neko mestno občino. Jasno pa je, da vse to ne pomeni izboljšav in naložb v neko okolje kar avtomatično. Toda: ali niso šole v Besnici, Goričah in Žabnici - skupaj s telovadnicami - projekt, ki ga zmore le kranjska občina kot celota? Pa telovadnica v Stražišču in vrtec v Bitnjah...? Ljudi "napumpati" je torej eno, dejansko stanje pa drugo. In ga ni krajana=občana, ki ne bi ob tem takoj zatrdil, da se "ravno v moj konec nič ne vlaga"! LOKALNI POLITIKI SO MED NAMI, NAJ POSKRBIJO ZA SVOJE OKOLJE S PREDLOGI, KI SO URESNIČLJIVI, KAJNE?