Številke so jasne: v kranjskih vrtcih je skoraj 2500 otrok, skoraj 2200 jih je v javnih vrtcih, malo čez 100 v koncesijskih in 200 v vrtcih brez koncesije. Trenutno je še vedno 171 otrok na čakalnem seznamu za vpis, a zadeva je malo varljiva, ker so na njem tudi tisti otroci, ki jih starši želijo vpisati le in samo v določen vrtev kjer pa ni prostora, obenem pa tudi otroci iz drugih občin. KRANJ JE V ZADNJEM ČASU STORIL PRECEJ ZA VEČ OTROK V VRTCIH S PRIDOBITVIJO V OŠ JANEZA PUHARJA PRI PREŠERNOVEM GAJU, NAČRTUJEJO VEČJI VRTEC NA KOKRICI, V BITNJAH PA BODO TRIJE ODDELKI OZIROMA 66 OTROK! Zagotavljanje otroškega varstva je ena od primarnih nalog občine, letos pa sicer opažajo (ob 684 vlogah jih je skoraj 50 manj kot lani...) Zanimivo: trenutno je tudi 80 prostih mest ob 171 čakajočih kar pa je povezano z dejstvom, da za nekatere vrtce ni dovolj zanimanja, za druge pa ogromno. VVZ Kranjski vrtci je največja taka ustanova v državi....