1.

Veste, česa redarji nekaj let niso naredili? Kaznovali lastnika psa, ki ni pospravil za svojim ljubljencem. NITI ENE SAME KAZNI! NESPOSOBNI ALI LENI ALI...? KDO? JA, REDARJI ...KI JIH ZA TO PLAČUJEMO! IN IMAMO VSE PREDPISE!

2.

Veste, česa mestni redarji ne smejo, ne morejo narediti? Vas kaznovati, ko stresate smeti po tleh namesto v zabojnik ali pa smeti nepravilno odlagate ob komunalni otok na jezo drugih in zlasti "komunalcev", ki potem za vami pospravljajo! TA ISTA MESTNA OBLAST ŠE NI UREDILA S PREDPISOM, DA SE TO NE SME. DA JE SVINJANJA KRANJA DOVOLJ. ZATO LAHKO PRED REDARJEM SMETI STRESETE NA TLA "I NIKOM NIŠTA" (IN NIKOMUR NIČ)

3.

AMPAK SO REDARJI BUDNI, KO JE TREBA ZATIKATI LISTIČE ZA NEPRAVILNO PARKIRANJE. NAŠ OBČAN (VIR SPLET) GA JE PREJEL - NE EDINI - OD 5.06 ZJUTRAJ. VZROK JE JASEN IN NESPOREN, NIČ NAROBE NI NAREDIL MARLJIVI REDAR, KI SE JE PAČ OBNAŠAL V TEM PRIMERU KOT KRALJ: IMA ODLOK IN LJUDJE V ŠORLIJEVEM NASELJU PAČ PARKIRAJO TAKO KOT (Z)MOREJO. TUDI TAM KJER NE SMEJO. KER NI PROSTORA ZA PLOČEVINO, KRŠIJO PREDPIS IN PRIVABIJO (ALI PA JIH POKLIČEJO DRUGI OBČANI) REDARJA IN ZA DOBRO JUTRO DOBIJO KAZEN....

Veliko se ukvarjajo naši uradniki z organizacijo medobčinskega inšpektorata. Prav. Naj se še s predpisi in njihovim izvajanjem. In naj ljudje na problem opozorijo, redarji/inšpektorji pa ukrepajo tudi preventivno - najprej z ustreznimi predpisi, na primer. NAJLAŽJE JE KAZNOVATI!