Gospoda načelnika UE Kranj Matjaža Dovžana, UE Kranj in Ministrstvo za javno upravo smo seznanili s sumom karšitve ustavne pravice do tajnosti pošte in opredelili tudi primer, ko se je to zgodilo. Pošta, ki smo jo prejeli dne 11.8.. (zahtevek smo morali zavrniti, ker ni ustrezal zakonski podlagi objave po Zakonu o medijih - a bi ga radi objavili čim prej), je bila po vsebini vnaprej znana nekomu tretjemu in objavljena na spletu! Čeprav načelno nimamo nič proti temu, komaj čakamo odgovor odgovornih, kako lahko nekdo tretji objavi vsebino pošte Trmi dan preden je slednja dostavljena naslovniku (po elektronski pošti!)!? Po premisleku in posvetu z nekaj pravniki in odvetniki, je napotek jasen: SUM NA KAZNIVO DEJANJE ALI VEČ NJIH IMA PRAVNO PODLAGO IN DRŽAVA S SVOJIMI USTANOVAMI JE PRVA POKLICANA ŠČITITI USTAVNE PRAVICE VSEH DRŽAVLJANOV! POLICIJA JE TISTA, KI V TAKEM PRIMERU RAZIŠČE SUM OZIROMA OVADI KRŠITELJA, ČE GA NAJDE. VSEKAKOR PA GRE ZA IZREDNO GROB POSEG V USTAVNO PRAVICO, KER SO MOŽNOSTI SAMO TRI:

*MATJAŽ DOVŽAN KOT ODGOVORNA OSEBA IN PODPISANI NA DOPIS TRMI JE KAKORKOLI OGROZIL TAJNOST URADNEGA DOPISA ALI PA JE TO STORIL Z NJEGOVO VEDNOSTJO ALI BREZ KDO OD NJEGOVIH SODELAVCEV BODISI PREKO EL POŠTE, BODISI KAKO DRUGAČE. KROG TISTIH, KI SO IMELI DOSTOP ALI SO PRIPRAVLJALI DOPIS, JE ZNAN.

*TRMA JE RAZŠIRILA ALI OMOGOČILA DOSTOP DRUGIM V ELEKTRONSKO POŠTO, A TO NE SPREMENI ČASOVNEGA ZAPOREDJA - VSE TO BI LAHKO STORILI ŠELE 24 UR KASNEJE OD OBJAVE NA SPLETU, KER SMO POŠILJKO PREJELI POTEM, KO JE BILA NAPOVEDANA TAKO PO VSEBINI KOT OBLIKI.

*NEKDO JE "HEKAL" UE KRANJ OZIROMA Z RAČUNALNIŠKIM KRIMINALOM OMOGOČIL TRETJEMU INFORMACIJO O POŠTI, KI JO POŠILJAJO Z UE KRANJ OZIROMA GRADIVU, KI JE V TEJ POŠTI.

DOVOLJ DELA ZA POLICIJO, KAJNE? ALI JE NA UE KRANJ "GLOBOKO GRLO", KI URADNE PODATKE POŠILJA NEPOOBLAŠČENIM PREJEMNIKOM (V TEM PRIMERU LOKALNI POLITIK...) IN KDO TO JE, JE POMEMBNO ZA VSE NAS - TAK PRISTOP SE LAHKO ZGODI JUTRI VAM ALI KOMURKOLI, KO GRE ZA URADNO POŠTO. PA DA VIDIMO, ČE DRŽAVA DELUJE IN KAKO....