V Ljubljano bo prišla pošta. Naslovnik in pošiljatelj sta znana vsej Sloveniji. A zadeva je kranjska, da bolj biti ne more in zadeva seveda znane ljudi. Kaj bo pisalo v pismu, kaj bo vsebina? Zvestoba do groba že ne, prej tole: zvestoba do roba. In zdaj je šlo vse čez rob in zvestoba je - preteklost! Kdo, kje in kdaj in kaj....v kratkem samo na Trmi!