Povzetek dosedanjega dogajanja: od začetka novembra 2012 NK Triglav noče sprejeti v članstvo Mirana Šubica, ki je vplačal članarino na tekoči račun kluba in obenem poslal s priporočeno pošto tudi svojo pristiopno izjavo.Kaj pravi statut NK Triglav v svojem 9.členu? Član kluba lahko postane vsak, ki poda pisno pristopno izjavo UO kluba s katero se zaveže, da bo deloval skladno s statutom kluba. In tako izjavo klub ima že dva meseca, prav tako pa tudi plačano članarino, ki glede na ta člen sploh ni pogoj za članstvo.

Danes, 14.1.2013 jeBeno Fekonja, predsednik kluba, po elektronski pošti poslal naslednji odgovor na sporočilo Mirana Šubica, da bo članstvo skušal doseči po zakonsko možni poti: "... Članarina se plača, ko vas ustrezni organ tudi potrdi za člana.... Članarino boste poravnali, ko boste postali član s sklepom UO..." Pri tem jeBeno celo dodaja, da akontacijo članarine (?) lahko vrne klub na račun člana. JeBeno v škripcih? Se končno manipukacija vseh manipulacij izkazuje kot poskus, da bivšega funkcionarja izloči sedanji predsednik iz klubskega članstva!?

"Predsednik kluba bo seveda državnim organom lahko pojasnil,kako je med tem časom delil članske izkaznice drugim članom za kar obstajajo pisni dokazi. Članske izkaznice namreč klub ima od 9.11. (najmanj od takrat) in prejeli so jih člani kluba. Predsednik bo lahko pojasnil tudi pravilnik o plačevanju članarine, ki je v nasprotju s statutom, ki ga statut ne omenja, ki je samo prikrit poskus selekcije članstva. Jasno pa je, da bo moral predsednik odgovoriti še na kako drugo vprašanje o segmentirani članarini ipd. Ponavljam: če bi me klub normalno včlanil kot je vse ostale, zapleta ne bi bilo. Da pa bi o članstvu odločali ljudje, ki sprejemajo nezakonite akte kluba, ne bo šlo. Tragična oseba je tudi predsednik nadzornega odbora Klavdij Pervanje, ki je seznanjen z dva meseca dolgim bojem za članstvo navijača. Niti ene zasluge za nazaj in ne za naprej nočem. Ravno nasprotno: pripravljen sem na nadaljevanje gostilniških diskreditacij kakega mojega sodelavca v času delovanja v klubu. Da pa bi me nek lokalni politik v slogu starih partijskih metod in načinov skušal tako ovirati pri moji ustavni pravici do članstva v klubu, je sramota. Ne za predsednika UO in NO, za klub sam. Tragika bo, ko bo država pač prebrskala "poglavje članarina", a ne po moji krivdi. Nezakonitega pravilnika o članarini namreč ne omenja klubski statut in je v odkritem nasprotju z njim, velja dosedanja pravna ocena predpisov, ki jih sprejema predsednik. Razumem, da me kdo ne mara, razumem, da sem nezaželen - naj mi to samo lepo sporočijo in povejo! A tega ne zmorejo, kot mi niso upali povedati, da ne smem več sodelovati naspletni strani, ki je - to odgovorno trdim - po vsebini moje delo. Kot je moje delo NOGA, njeno ime in njen znak. Ali pa program Futura, ali pa Rožle, ki sem mu dal ime. Imelo me je, da bi prepovedal uporabo mojega dela takim ljudem, a Triglav ni bil moj in ni njihov. Zato sem ostal pri odločitvi, da vse to prepustim klubu. Da pa bi se odpovedal pravici do članstva na račun diskriminacije, nogometne lustracije? Ne, to je z mano poskusila že NZS ter takratna politika - ni jim uspelo. Triglav (in tisti, ki so nekdaj njegovo podobo z mano skupaj gradili) pa se lahko sramuje takih politikantskih dejanj predsednika, ki je potreboval kompas, da je našel pot do nogometnega igrišča. Jaz sem mu ga dal in mi ni žal - Triglav potrebuje ljudi, ki v njem hočejo delati. Ampak: delati je eno, manipulirati pa drugo! In zato članom kluba, ki plačujejo članarino vsak mesec, sporočam, da bi bil rad njim enak. Članarino sem plačal, zdaj pa bi mi jo po dveh mesecih razpolaganja z mojim denarjem rad predsednik vrnil?! Odgovorno in jasno trdim, da so to sramotna dejanja lokalnega politika in mestnega svetnika, ki je navade iz te sfere prenesel v klub, v civilno družbo. Za svojo pravico, biti član Triglava, se bom boril. In kdor me pozna, je lahko prepričan, da ne zaman!! - to je izjava Mirana Šubica o problemu, ki je za leto 2013 celo lahko značilen. Politika si jemlje pravico, da kot nekoč partija, lustrira ljudi. Tragično in sramotno je, da je orodje klub, ki si tega ne zasluži!

Kapo Triglava je nosil podpredsednik Milana Galliani in na glavo mu jo je dal tisti, ki bi ga radi "lustrirali" ?!
Triglav zardeva od sramu!