Dne 9.7.2020 se je zgodila skupščina NK Triglav Kranj. Na njej sem bil prisoten do točke "volitve predsednika" in potem odšel, ker sem zaradi diskriminacije med postopkom kandidiranja odstopil od kandidature. Delegat podpornih članov Marjan Tkalec je predlagal na začetku novo točko dnevnega reda, ki je danes objavljena na Trmi. Njegov predlog je bil sprejet z vsemi glasovi skupščine oziroma 100% delagatov. Dne 29.6.2020 sem kandidaturo oddal po postopku kot ga veleva NK Triglav in zaprosil (beri spodaj) za podatke o delovanju podpornih članov, ker sem tudi sam podporni član kluba. Nikdar nisem dobil odgovora pač pa je klub dne 2.7.2020 za 7.9.2020 sklical sestanek podpornih članov kar pa je bilo objavljeno le na spletni strani kluba. Ker zaradi kratkega roka nisem uspel priti na ta sestanek, sklepam, da je bil na njem izvoljen/izbran g. Marjan Tkalec za predstavnika z glasovalno pravico na skupščini. Sestanek je bil zvečer, 7. julija in v enem dnevu je g.Tkalec oblikoval svoj predlog v zvezi z mano, skupščina pa ga je sprejela. g.Tkalec je bil izvoljen na skupščini v disciplinsko komisijo. DO DANES NISEM PREJEL NOBENEGA ZAPISNIKA - NE O SESTANKU PODPORNIH ČLANOV, NE O SKUPŠČINI - A SEM PO DRUGAČNI POTI PRIŠEL DO URADNEGA ZAPISNIKA SKUPŠČINE IN SKLEPOV, KI JIH JE SPREJELA. TO SO DEJSTVA, O VSEM OSTALEM PA SEVEDA BERITE TRMO....