Tomaž Štefe je bil kot direktor Zavoda za turizem in kulturo dne 8.januarja 2020 vprašan o izdajanju Utripa Kranja, ki ga tiska in skrbi za dostavo po domovih Gorenjski glas, oblikuje pa Aljaž Primožič, član IO Več za Kranj (ne vemo, ali je še ali ne, ker ne daje odgovorov o svojem političnem delovanju). Predsednik sveta zavoda je bil v času nastanka posla Rok Pintar (zdaj član IO Več za Kranj) in župan je bil zdaj mestni svetnik Več za Kranj Boštjan Trilar. Želeli smo videti javne dokumente o tem, kako posel teče in je tekel od začetka: kako so izbrali Gorenjski glas Marije Volčjak, kakšno pogodbo so sklenili z GG Marije Volčjak, kakšna je vrednost posla ipd. Tomaž Štefe do danes ni poslal na naš naslov niti enega dokumenta - vsi pa to vsaj tako javni kot pogodba izvajalca Mirana Šubica s.p. z MO Kranj!? Žal nas to sili v druge postopke: razmišljamo o prijavi KPK, logična pa je tudi zahteva pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja. Zakaj je Utrip zanimiv?

*Utrip plačamo Kranjčani in Kranjčanke z javnim denarjem

*Utrip ni bil predmet javnega naročila, razpisa (dokler ne dobimo drugačnega dokaza....)

*Utrip je imel do zdaj vsaj 1 leto ceno, ki skupaj presega 20 000 evrov kar pomeni posebne pogoje za oddajo takega posla

*Utrip skupaj presega vsoto 20 000 in bi zato zanj morala biti sklenjena pogodba kot je bila za Kranjske novice kjer pa je bil izveden in končan ustrezen javni razpis

ZAKAJ MOLČI GOSPOD ŠTEFE, NE VEMO. NOČEMO OBTOŽEVATI, A TAK MOLK NAVAJA K ZAKLJUČKU, DA DOKUMENTOV V VEDNOST KRANJSKIM DAVKOPLAČEVALCEM NOČE POSLATI NA NAŠ NASLOV, KER JIH NIMA. TO PA BI MORDA LAHKO V ZGODBO VKLJUČILO ŠE KAKO USTANOVO NAŠE DRŽAVE, KAJNE?