Vsi zamujamo, a eni ne bi smeli: TISTI, KI MESEČNO OD DRŽAVE PREJMEJO NEKAJ TISOČAKOV ZA SVOJE FUNKCIJE, MORAJ TOLIKO BOLJ PAZITI, DA VSAJ DRŽAVI PLAČAJO TOČNO ALI ŠE PREJ! Po podatkih JP Komunala /v večinski lasti občine=države/ ministrica za infrastreukturo RS teden dni zamuja s plačilom storitve, ki je bila zanjo opravljena.

1.

Komunala Kranj noče posredovati računa kjer bi bili podatki jasni /seveda brez osebnih podatkov kot predvideva zakonodaja/ glede opravljene storitve ipd.

2.

Ministrica zamuja s plačilom priključka, plačala pa ni niti komunalnega prispevka za vodovod - tega ni niti zahtevala.

3.

PRI VSEM SKUPAJ GRE ZA TO, DA MINISTRICA VLADE ZAMUJA S PLAČILOM - ZATO PA DOBESEDNO NEPRESTANO KOT POLITIČARKA ZAGOVARJA ZAKONE IPD. KAJ BI BILO, ČE NE BI MI "SPRAŠEVALI", NE VEMO. VSEKAKOR PA SE BOMO DO RAČUNA SKUŠALI PRIKOPATI. KER JE NA NJEM NAPISANO TUDI, KAJ SO DEJANSKO DELALI IN PO ČEM IN KDAJ...

PS

Ko je objavila knjigo z znanim naslovom, so mnogi rekli: "Ne v svojih, v naših čevljih. Smo jih mi plačali!"