Dejstva v zvezi s poslovanjem med Zavodom za turizem Kranj (direktor Tomaž Štefe) in

Gorenjskim glasom d.o.o. (direktorica Marija Volčjak= tudi urednica, največja lastnica)

1.Zavod za turizem Kranj ni izvedel postopka javnega razpisa za posel, ki presega 60 000evrov pa čeprav bi to moral storiti

2.Zavod za turizem Kranj ni izvedel niti postopka javnega naročila pa čeprav bi to moral storiti (trditev bomo popravili, ko dobimo dokazila od Tomaža Štefeta, čakamo od 8.1.2020) za obseg do 20 000 evrov letno

3.Tomaž Štefe se je za posel dogovarjal vsako leto (njegova trditev, poslana Trmi) čeprav bi za tak posel moral storiti predpisane korake za porabo javnega denarja

4.Tomaž Štefe je kršitelj predpisov (trditev bomo umaknili, če nam bo končno dostavil dokaze, da je postopke izvedel kot bi jih moral) pri porabi javnega denarja.

Mi smo v tej zgodbi "nejeverni Tomaži", ki hočemo dokaze o poslovanju javnega zavoda z javnim denarjem, ker denar odteka v zasebno podjetje. Do zdaj poslani dokumenti dokazujejo, da je obseg poslov med GG in ZTKK letno s prilogo Utrip že presegal 20 000 evrov.

Pričakujemo, da bo ustanovitelj - Mestna občina Kranj - poskrbela, da bomo prejeli odgovore, ki jih bomo sicer pridobili od za to poklicanih državnih ustanov.

Poudarjamo: tak način poslovanja kot ga je toleriral bivši župan in se nadaljuje naprej, je bil očitek stranke Več za Kranj temu županu. Čeprav je bil neutemeljen, pričakujemo, da bo ista stranka energično posegla v poslovanje zavoda katerega svet je do nedavnega vodil - član IO Več za Kranj.....