Dolge mize so po svetu biznis: privabiš premožne jedce in pivce, ki v tujini plačajo po nekaj sto evrov za ekskluzivno lokacijo in še bolj posebne jedi in pijače. Ni problema, če je razprodano, je dobiček, drugalče je izguba..TAKO TO POČENJAJO TUDI V SLOVENIJI. V MARIBORU!

V Kranju nas tri leta prepričujejo, kako pomemben dogodek je to. Zato so tam seveda glavni z občine obvezno prisotni. Pa znani kranjski podjetniki tudi. Pa novinarji tudi. Z lepotno napako: do zdaj so "glavni mediji" prezrli "veledogodek". Lahko ugibam, zakaj: ker je to farsa, ker vse to plačamo tisti, ki tam ne jemo in pijemo...

VSA PLAČILA PRISOTNIH DO ZDAJ BOMO OBJAVILI. DOKAZILA POSLATI NA TRMIN NASLOV! PA DA VIDIMO, KDO SI TO UPA IN KDO DEJANSKO JE DOBRODELEN IN ZELEN IPD.!

Obenem pa velja poziv bogatašem in pomembnežem vseh vrst in sort:

NOBENEGA SPONZORSTVA Z RAČUNOV PDOJETIJ ZA POŽRTIJO VODILNIH IN LASTNIKOV! VSAK NAJ Z OSEBNEGA RAČUNA PLAČA SVOJO PODPORO DOGODKU, DOBRODELNOSTI IPD. SAM BOM TO NAREDIL IN OBJAVIL SVOJE DOKAZILO O PLAČANEM RAČUNU!!!

AKCIJA TRAJA DO 25.8.2023, KO BOMO SEZNAM VSEH, KI NAM BODO DOKAZILA ZA NAZAJ IN DOKAZILA ZA LETOS POSLALI.....

VSE, KI BEREJO TRMO IN JIH TAM (KOT DO ZDAJ) NE BO PA POZIVAMO, DA UGIBAJO, KOLIKO JIH JE MED NAMI, KI ZMOREJO TAKO ODKRITOST IN NAČELNOST! PRAVILEN ODGOVOR BOMO NAGRADILI S PLAČILOM UDELEŽBE ZA NASLEDNJE LETO - ČE JIH BO VEČ, BO ŽREB....

Zaman smo iskali cenik za udeležbo....kar samo dokazuje, kakšna farsa je Dolga miza v Kranju!