Tale poziv smo prejeli na naš naslov. Objavljamo ga, ker se nanaša na dejstvo, da je (bil) onemogočen odziv občanov na družabnem omrežju MO Kranj....Dodajamo:

1.

Od lanskega septembra se borimo proti županovemu onemogočanju poročanja našega novinarja in medija. Tega ni v taki obliki storil še noben župan Kranja od leta 1991.

2.

Od letošnjega februarja je župan preprečil prejemanje obvestil, vabil, sporočil o dogodkih MOK našemu mediju kar je dejanje, ki nima para v zgodovini mestne občine Kranj po 1991.

3.

Taka dejanja ocenjujemo za nedemokratično zlorabo položaja, oblasti in moči.

4.

NISMO DEL KAMPANJE ZA ALI PROTI ŽUPANU ALI KOMURKOLI. STALIŠČA POBUDNIKOV KAMPANJ NISO NUJNO STALIŠČA UREDNIŠTVA. OBJAVLJAMO PA TAKE POZIVE, KER SE NANAŠAJO NA RAVNANJE OBLASTI, KI JO VSI MI PLAČUJEMO

Miran Šubic, univ. dipl. novinar, urednik Trma.si