Takole se glasi sklep....

Imamo res najslabši mestni svet odkar obstaja MO Kranj?

Mestni svet MO Kranj v tem mandatu pomeni "kimajoče telo", ki ima "glavo SD". Zgodbica s komentarji na "fejsu" je samo nadaljevanje tega, kako je oblst (svet...) kimala, ko je župan (s pribočniki) onemogočil delo novinarju Trma.si in kako še zlorablja svojo oblast s tem, da je odtegnil (uradna, občinska, mestna...od nas plačana) obvestila istemu mediju - brez razloga, brez pojasnila. Ampak tudi v Andersenovi pravljici je cesar vendarle nag, kajne?