Česa nam Matjaž Rakovec ni odgovoril?

ZAKAJ NI ZAPROSIL, PRIDOBIL UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA PARK, KI GA JE ODPRL JAVNO ?

Česa nam Matjaž Rakovec ni odgovoril?

KRŠITEV GRADBENEGA ZAKONA PREISKUJE INŠPEKCIJA, KER JE ZAKON O GRADNJAH JASEN.

Česa nam Matjaž Rakovec ni odgovoril?

MED ČAKANJEM NA ODGOVOR JE MO KRANJ DEL PARKA ZAPRLA ZARADI POPRAVLJALNIH DEL (TRI TEDNE PO OTVORITVI), KI SO ZAJELA TUDI ODSTRANITEV SPORNIH IGRAL.

TRMA.SI JE EDINI MEDIJ, KI JE JASNO IN Z DOKUMENTI DOKAZAL, DA BLEIWEISOV PARK NIMA USTREZNIH DOVOLJENJ. STRAHOPETNOST PRI ODGOVORIH PA VEDNO PREPUŠČAMO VPRAŠANIM. IN SE SPOMNIMO SLOVITEGA INTERVJUJA IZ METROPOLITANA 2022. VPRAŠANI MATJAŽ RAKOVEC....

Opomba:

Najstniki so glede odgovornosti razumljeni in obravnavani drugače kot polnoletne osebe.