Župan Rakovec je predlagal postopek, ki bi privedel do udeležbe občank in občanov pri delitvi občinske malhe (proračuna za 2022 in 2023). Da so delavnice po KS kjer bi ljudje povedali, kaj hočejo njegova predvolilna kampanja (kot mu očita svetnik Igor Velov), je mogoče celo sprejeti, ker bo vsako početje v 2022 že predvolilna kampanja za volitve. In če pri tem ego nekega svetnika ("jaz sem to predlagal že zdavnaj") prebije dejansko vsebino predlaganega (namreč udeležbo ljudi pri proračunu) in zato resnični politik zahteva, da se točka umakne in se s tem njemu prizna, da je ... je to resnično bolano. Sekundanta pri tem sta svetnica, ki si prizadeva razbiti občino Kranj in tako tudi "njene KS" (ali njena KS) zdaj nimajo pravice sodelovati pri proračunu in pa svetnik, ki ne more preboleti, da ni več župan in zato utruja politiko s teorijo "vse sem že jaz naredil"...

Recimo, da imajo prav. Župan Rakovec je želel izvesti aktivnosti, ki bi privedle do udeležbe vseh nas pri proračunu zato, da bi bil izvoljen. So torej oni proti temu poredlogu, da on ne bi bil več izvoljen ali so proti nam, občankam in občanom, ki bomo zanje v 2022 zopet tisti, za katere se ta politika bori!? Je torej imel najbolj prav Igor Velov ("imam kilometrino"), ki je predlog takega ljudskega proračuna napadel po politični liniji, češ: hočete se slikati, ampak ne brez mene...in je terjal da so o vsem dogajanju po KS obveščeni vsi svetniki in svetnice kar je logično, če ne bi prej isti svetnik proračun te vrste označil za - politično kampanjo župana etc.!

Nihče pred sejo ni imel nič proti (uradno), točko so obravnavale komisije in celo svetniške skupine. Zdaj ni več aktualna, to je demokratično (15:13 je bilo štetje glasov). Najbolj elegantna poteza vladajočih? Mirno pojasniti občankam in občanom, da del kranjske politike ni uvrstil točke na dnevni red in je zato participatorni proračun (mimogrede: istemu Trilarju na misel ni prišlo, da bi ga uvedel....) pač preteklost....

Ko politikanti na vsak način hočejo dokazati, koliko jim je do ljudi, se jim to redno posreči. Tako tudi danes. Ljudje bodo morali naslednje leto vse to upoštevati. Pri vseh. Kot občan Kranja se vprašam, ali mi lahko kdo odtegne pravico, da povem, kaj želim novega v mojem kraju. Odgovor 15 svetnic in svetnikov je na dlani: lahko.