Gospod direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, prosimo za odgovore na info@trma.si:

1.Kdo in zakaj je ob ducat zaposlenih najel zunanjo koordinatorko projekta Dolga miza in po kakšnem kriteriju /razpis, javno naročilo ipd./? Kdo je pobudnik Dolge mize?

2.Za kaj zunanjo izvajalko plačujete od novembra 2020 in na osnovi kakšnih kriterijev? Prvo plačilo je prejela mesec dni po tem, ko je odprla svoje podjetje in do zdaj vaš zavod edini plačuje podjetnico z javnim denarjem!

3.Kdo je naredil koncept Dolge mize in ali ste vedeli, da gre dejansko za kopijo/posnemanje tujega projekta?

4.Koliko stane ta projekt kranjske davkoplačevalce z vsemi stroški?

5.Koliko sponzorjev in kateri se je odzvalo na vaše povabilo k financiranju Dolge mize in kdo so kupci vstopnic (poimenski seznam) in kdo so povabljeni (brez plačila)?

6.Kakšna je cena obrokov, ki jih bo Dolga miza posredno ponudila oskrbovancem Centra za socialno delo in kdo so ti (kategorije)?

7.Kdo so še morebitni zunanji izvajalci projekta Dolga miza?

Vprašanja so javna zato, ker vodite zavod, ki letno prejme 1,1 MILIJONA EVROV (Erar: leto 2020), ima po javni evidenci cca 15 zaposlenih in je vse plačano z javnim denarjem!

S spoštovanjem

Miran Šubic, univ. dipl. novinar, urednik Trma.si

Čakamo!