23 000 evrov je prejelo podjetje lastnice Marije Volčjak od mene in drugi davkoplačevalcev Kranja letos. Skupaj je isto podjetje v 17 letih prejelo - 1 000 000 (milijon evrov) od kranjske občine. Oziroma skupaj od vseh občin in krajevnih skupnosti in agencij ipd. - 12 500 000 javnega denarja!

Pomislite: ista novinarka kot "neodvisna" pride lahko ob 9.00 v poslopje občine Kranj in se pogovarja z - na primer - županom za Gorenjski glas o perečih problemih Kranja. Nato gre ven skozi občinska vrata in se čez pol ure vrne kot "plačana novinarka" priloge Kranjske novice, ki jo MO Kranj po pogodbi zaupa v izdelavo - Gorenjskemu glasu. Etika? Morala? Neodvisno ali še kakšno novinarstvo?

Incestni novinarski odnos prinaša izjemne dobičke podjetju kjer je nesporna "vladarica" Marija Volčjak, ki združuje v sebi vse vzvode moči - je solastnica, je urednica, je direktorica. Je potem čudno, če si dovoli kršitev pri političnem oglasu, ki je (morda) uperjen proti komu, ki (morda) ni po volji te nesporne kraljice medijskega prostora na Gorenjskem? In ko izgubi postopek pred ustreznim organom, ki je k sreči v Ljubljani in ne v Sv.Duhu, ji to ni dovolj. Ko se ji pokaže priložnost, ravna znova - sporno. Najprej objavi tekst, ki ga "poznavalka športa" napiše z napakami. Nato ne sledi opozorilu o datumu objave popravka (kar je njena pravica) in nato sledi "udarec pod pas", ko ob popravku objavi pripis, ki bistveno vpliva na razumevanje popravka....

Izkazovanje moči nekoga, ki desetletja objavlja občinska/županska "trobila", ki jih plačamo davkoplačevalci? Morda. Nesporno pa je še enkrat več dokazano, kako je mogoče dobičke zasebnega podjetja v zasebnio lasti kovati na račun tega, da ti 15 in več občin naroča edicije, ki so - na videz - informativne. Na videz pa za to, ker gre za plačane (preplačane?) izdelke kjer v žep Marije Volčjak priteka javni denar - podjetju v milijonih, njej z izplačanim dobičkom ipd.

Trma nikdar ni bila plačana od nikogar. Naš problem, kajne? Zakaj pa nismo na jaslih kjer se zoblje javna krma! Prej ali slej pa bodo tudi gorenjske krave molznice spoznale, kdo jih molze.