Včasih je drugo in drugačno mnenje ključno za razrešitev gordijskih vozlov vsakdana. Trma je opozorila na to, da je festival z glasbo opozarjal nase nekaj dni in noči, tako rekoč brez prestanka in miru. Soglasje in dovoljenje je bilo za osem ur na dan in noč. So ga kršili? Ušesa pravijo, da so ga - kaj pa dokazi, ki štejejo?

Taka vprašanja so povezana s tem, ali smo proti drugačnosti, posebni glasbi, mladim iz vse Evrope, festivalu in njegovi lokaciji? Če smo, ali smo zato nazadnjaki? Ki ne prenesemo drugačnosti in tako naprej. Ali pa preprosto želimo urediti neko področje, ki ga je občinski uradnik "urejal" po črki zakona, v naravi pa je grmelo 24 ur na dan!?

Kaj je rešitev? Da festival obdržimo, ker - tako odgovarja Trmi občina - širi vedenje o našem lepem mestu izven meja? Ali preprosto prepodimo mlade drugam, kamorkoli že? Oblast bo največ naredila zase in za svoj /priznajmo/ okrnjen ugled, če bo našla rešitev. Ker je vsa ta zgodba o Udin borštu zgodba o tem, da imamo desetletja še vedno travnike za smetišče, ki ga zdavnaj več ni. Ker je ves ta zaplet dejansko posledica tega, da se za to in takšno mladino ne znamo boriti, jo sprejeti ampak jih /ob nesporni zvijačnosti organizatorja z dovoljenji in soglasji in dejanskim početjem/ skrijemo nekam v gozd, ob nekdanje smetišče, na zasebno zemljišče.

Zgodba je poraz uradnika, ki bi moral premisliti o odstopu. S svojim soglasjem je dokazal, da nima pojma čemu daje zeleno luč. Da je predvsem birokrat, ki verjame, da bo tisoče mladih prišlo iz evropskih držav in bodo začeli rajati ob drugi uri zjutraj, ker je tak predpis!? Hote ali nehote je razgalil ves nesmisel tistega kar je "skril" v uradni dokument.

So torej vsi vedeli, da hrup bo ves dan in noč? So torej vsi mižali in si zatiskali oči? Mi ne. Čez leto dni ne bo rešitev, da festivala ne bo več - a zagotovo ne bo več tak kot je bil. Kje bo in kdaj bo in kako bo, ne vemo. Vemo pa, da je javnosti največ dolžan organizator, ki služi s festivalom, ki si po vsebini pač zasluži biti naš, a to še ni dovolj. Kajti največ razlogov proti prispeva tisti, ki trdi, da nič ne slišimo, ker tako piše v soglasju uradnika, ki je vse, samo skrbnik tega okolja ne.

Miran Šubic, ki bo vedno za drugačnost, a nikdar za izkrivljanje resnice