Janez Ziherl ima dva nadrejena. Župan mu je dal najvišjo možno plačo, neposredno je nad njim še novi šef občinske uprave. Nad njimi je samo ...No, ja! Problem je če "božje poslanstvo" začne uresničevati navaden smrtnik. Ki ga ne plačuje kot davkoplačevalec soorganizator veselice, ki mu Janez Ziherl posredno omogoči posel. Dober posel. Za to je popolnemu neznancu (ali pa tudi ne...) pripravljen napisati dovoljenje, potem pa še kranjskemu soorganizatorju enakega. Le ure spremeni. Kranjski "tampon" se v tej zgodbi pojavlja, a se zdi, da je le del scenarija.

V čem je "božja vloga" gospodarja kranjskega prostora in okolja? Da pozna predpise, je naloga smrtnika=uradnika. Da pa pozna način, kako jih lepo uporabiti, malo zlorabiti, malo obiti, je "božje poslanstvo". Pri tem sem tepec sam, ker tega (takoj) ne spregledam. Pri tem smo tepci vsi mi, ki smo prepričani, da vsi trije iz naslova ščitijo naše okolje in prostor oziroma je za to prvi poklican Janez Ziherl. Ki je naše luknjo v uredbi oziroma misli, da jo je. In se pod to podpisal kot od nas plačani strokovnjak, ki najprej ščiti predpise in z njimi ljudi, ki na tak način urejajo, kako bodo živeli. Tudi v Kranju čeprav on Kranjčan ni.

Koliko od 50 000 Kranjčank in Kranjčanov bi uradnik na tak način omogočil veselico, festival, zaslužek? Ne majhen, da se razumemo. Čemu je torej obšel uredbo tako, da so prikrojili njen tekst, njeno bistvo in to tako, da smo mi vsi skupaj pač tepčki, ki verjamemo, da so predpisi za vse enaki. Saj so, le bister in sposoben uradnik jih bolje bere od nas, neukih in zabitih?!

Neizmerna je moč Trme. Ne dobesedno: ljudi, ki jo berejo. Ker mi smo neuki in nas uradnik Janez pospravi za malo malico. A v tej množici bralk in bralcev se je našla ena, ki zna brati, vprašati. Zato smo zmagali. Zato smo odkrili mojstrsko početje uradnikov občine kjer živimo!

Miran Šubic, KI POZDRAVLJA FESTIVALE IN DOGODKE V KRANJU - NIKAKOR PA NE OVINKARJENJA MED PREDPISI, DA SE LAHKO ZGODIJO!

PS.

Janeza Ziherla poznam toliko, da se vljudno pozdraviva. Prijazen človek je. Nič osebnega nimam proti njemu, nasprotno. Toliko v pojasnilo odnosa, ki pa ne vključuje mestnega uradnika Janeza Ziherla.