Primer boja za urejeno okolje so koši za pasje iztrebke. Oglašajo se nam bralci s Kokrice in še od kod - tudi oni jih želijo. Mestna oblast jih je poenotila, zdaj so skupni za običajne in pasje iztrebke. Da jih bo le dovolj! Trma je prva opozorila tudi na vrtičke oziroma predstavila nove. Pa na marsikaj drugega smo že opozorili in dobili odlične odzive: okolje je dejansko naš skupen problem!

V Lazah pri Stražišču je civilna pobuda uspešno problem predstavila in ga tudi začela reševati. V sozvočju z občino in njeno stroko ali ne, to bo pokazala čas. Ne oporekamo ekologom in članom civilne pobude, da "mislijo z lastno glavo", a nestrpnost bo slabša od dialoga - kot vedno in povsod.

Živimo v prelepem okolju - zakaj ne bi bilo še lepše, bolj urejeno? Ko je oblast sprejemala pogoje za kanjon Kokre, je prisluhnila ljudem. Če bi bilo tako nekoč, Laz kot problema ne bi bilo.

Lepo je, da imamo ljudi kot je Marko Špolad in podobni. Vse ostalo z odnosi z državo in občino in... se da urediti, takih ljudi pa ne moremo kar "ustvariti": pojavijo se med nami in povežejo nezadovoljstvo ljudi, ki v nekem (onesnaženem) okolju morajo živeti.

Kranj naj ima čisto okolje in ljudi, ki zanj skrbijo in - pazijo!