Za govorniškim pultom političarka z Mlake, ki smo jo mi ali ste jo vi izvolili v mestni svet, zdaj pa nas (in mestni svet) naslavlja: "Vi ste...vi niste...Kranj nam ni dal...!" GOSPA GOVORI KOT BI K NAM PRIŠLA NA DIPLOMATSKI OBISK IZ TUJE DRŽAVE ALI VSAJ OBČINE, KOT DA Z NAMI NIMA NIČ. KAKŠNO POLITIČNO KAMELEONSTVO JE TO, ČE VEMO, DA ZA TO VZAME NEKAJ STO EVROV SEJNINE, KI JO MI PLAČAMO. **Kaj takega se v Kranju še ni zgodilo in ob tem je Barbara Gunčar uspela izjaviti še tole: "Zahodni breg bi se moral odcepiti!" Ne na Bližnjem Vzhodu in ne v korist ene ali druge države - s tem je mislila na Stražišče in Bitnje in...Res sramota: in se ni oglasil svetnik Povezanih lokalnih skupnosti iz Bitenj doma. In se ni oglasila iz Bitenj svetnica NSi, molčala sta svetnika Več za Kranj in Liste za razvoj Kranja - oba iz Stražišča. Zato pa sta jasno nastopila Bojan Homan (SDS) uz Bitenj in Saša Kristan (SDS) iz Stražišča in početje svetnice Gunčarjeve postavila tja kamor sodi...**Seveda pa je bilo naravnost grozljivo tudi pritrjevanje nesojene županje nesojene nove občine, da bodo njeni občani od Golnika do Predoselj "prinesli doto", ki se ji reče dolg samo iz projekta Gorki za šest milijonov evrov!? Mimogrede: dobrobiti tega projekta so deležni od Mlake do Predoselj. Bodo v Goričah rekli, da s tem nimajo nič? Ali na Golniku?

Početje svetnice Barbare Gunčar je končno dobilo javno podobo tudi v kranjski politiki. Ker so v mestnem svetu tudi njeni (tihi) zavezniki pri njenih dosedanjih akcijah, so bili nekateri čisto tiho. Na primer Boštjan Trilar, bivši župan Kranja. Ni se oglasil, ko je svetnica Gunčarjeva "pljuvala" po njegovih dosežkih, da v zadnjih letih "njene KS" niso dobile nič. Se je strinjal?

Politika je umetnost možnega, so nas učili na "rdečem lemenatu". Žal pa vsega, kar si zamisli, k sreči ni možno vedno uresničiti. Kljub kameleonstvu.