Pa jo imamo - novo prvo državno uradnico v Kranju. Njenega predhodnika bomo hitro pozabili, ker je žal neločljivo povezan z nekaterimi dogajanji kar slovenskih razsežnosti. Vrsta pred stavbo Upravne enote Kranj kamor prihajajo tujci urejat papirje je bila tako dolga, da je Kranj postal "prvak" po priseljevanju albansko govorečih v Slovenijo. Prav problemi in posledice tega so povzročili, da se bo spremenila zakonodaja tam kjer je kdo lahko izrabljal gostoljubje...

Vloga prve uradnice je vloga predstavnice državnega aparata v našem okolju. Kranjčanka, ki bo to mesto čez nekaj dni zasedla, ni prva ženska na tem stolčku. V spominu je ostala Olga Jambrek, ki je po mnogih odzivih bila najboljša načelnica kar jih je Kranj imel, všteti tudi moški! Metka Knific Zaletelj je kulturnica in živi v tem mestu kar dokazuje, da bi ga morala poznati in tako lažje delovati. Občutljivih področij pri delu UE ne manjka in zato je imenovanje (ponovljen razpis...) toliko bolj pomembno in dobro je, da zdaj najbolj odgovorno na upravni enoti imamo.

Ker pa je seveda sleherni med nami večplastno bitje, novo načelnico spremlja tudi....no, saj smo opisali kaj. Zlobno bi bilo reči, da je šla zdaj "država na .....", a tudi to poglavje je že preteklost. Prihodnost pa je tisto kar občutimo vsi: zakoniti, hitri in učinkoviti postopki ter prijazni uradniki in uradnice na Slovenskem trgu 1. Če bo to (p)ostalo dejstvo, bomo zadovoljni.

ps

Nič se ne zlažemo, če napišemo: veeeeelika večina uradnic in uradnikov UE Kranj je odličnih v odnosu do državljank in občanov!