Tisti, ki ste prinesli eno samo smet, vrečko, odpadek iz gozda ali kanjona Kokre ali s polja ali travnika ali...ste pokazali, kaj pomeni delati. Tisti, ki tokrat nismo bili zraven, si moramo obljubiti, da bomo naslednje leto ali pa vse dni med letom - tudi brez akcije in pozivov k njej.

Lepo je, če v kanjonu Kokre čistijo tudi najbolj odgovorni ljudje občine. Ne zato, da bi bili všečni, ampak zato, ker koristijo. Za dober zgled gre, kajne? Lahko se kdo namrdne, a vprašanje zanj je: kje si bil ti? Si prinesel že kdaj kako smet od kje in jo odstranil iz tega okolja?

Kaj ljudje najbolj cenimo? Vsaj mnogi, če ne vsi: neposredne učinke svojega dela, svoje aktivnosti. Tisto, kar se vidi. Saj so parole lepe, a odpadki, ki so jih prinesli iz bisera kot je kanjon Kokre, dejansko govorijo več in bolje. Kranj je lepo ohranjen, naše okolje je zdravo - a je lahko še boljše, še bolj varovani. Smetarska vsakoletna akcija zasluži pozornost, ker ji ljudje sledijo desetletja. Oblast dejansko mora biti zraven.

Tisti, ki gremo v gozd (skoraj) vsak dan, vidimo, da je žal še vedno v večini tisti del ljudi, ki se za vse to ne zmeni. Odvrže papir, morda polivinilasto vrečko, ne opomni otroka naj pobere smet, v gozd znosi česar doma ne potrebuje ipd. To je razlog, da akcijo varovanja okolja pred odpadki vseh vrst ohranjamo in razvijamo.

Kranj je lahko ponosen na marsikaj. Danes moramo biti ponosni, da je v naravi 14 ton odpadkov manj.