Trma je pridobila na uraden način uradne podatke. Kakšnega pa še bomo. Zadeva poteka takole: politik (župan, mestni svetnik...) si omisli računalnik in seveda telefon in...Mi to plačamo, seveda iz proračuna. Toda: vse to je še vedno formalno "naša last". Nato pa je mandata konec ali pa je tehnika preprosto zastarela, amortizirana ipd. In glej no glej: zdaj to tisti, ki so zadeve dobili v uporabo, kupujejo zase. Jasno: po izračunani "pošteni ceni" in na pošten, javen način. Dražbe so skrite med občinskimi objavami in zato nanje pride - glej no glej - navadno le eden - dosedanji uporabnik.

Zdaj bodo politiki skočili pokonci, češ: delamo za obči blagor, potrebujemo ustrezno opremo ipd. Kot potrebujejo naričilnice za požrtije kjer gostijo kogar hočejo.

Vsa ta sredstva so namenska. Za delo svetniških skupin. Pravilnik je iz leta 2012 in sedanji župan je ukazal revizijo porabe teh sredstev za leto 2019 in pol 2020. Rezultati so po oceni MO Kranj skrivnost. Ne smejo v javnost. Ker bi se naredila škoda poslovanju občine ipd.

Trma pri tem pridobiva podatke, ki pa so javni. In jih objavlja. Predvsem in zlasti zato, ker se kot po pravilu vzporedno z njimi pojavijo politiki, ki so ali še vplivajo na ogromne vsote javnega denarja. Mestna svetnica, ki želi novo občino in kaže s prstom na sedanjo kot slabo, je "zvezda gostilniške porabe": njena svetniška skupina = ednina (ker je pač sama..), a ji ni bilo težko za "reprezentanco" porabiti največ med vsemi...

Haloooo, se slišimo? Dragi svetnik, svetnica: na zdravje in dober tek!