Oktobra je zmagal, novembra sestavil, marca razpustil: Boštjan Trilar je razočaran nad tem, kako korupcijo dojemajo drugi in kako jo sam oziroma njegova stranka....In razpad je nujen in neizbežen!