Župan ne zaupa (več) podžupanu - slednji pa ne več županu?! Taka je posledica dejstva, da Primož Trplan ni več trpin, ki potrpi in je potrpljenje minilo župana....včeraj sodelavca, danes sta na različnih bregovih, ker svoji vlogi razumeta po svoje.