Zvezda te seje je bil Stane Boštjančič. Ki je povedal, da je pravilnik pravi, le ljudje ne. Oprostite: pa ne svetniki! Ti so šele na drugem mestu, prvi so - nadzorniki. Ti slabo nadzorujejo požrtije, ki potem - pomislite - pridejo v javnost. In mora Stane to brati...Sancta simplicitas!