Mohor Bogataj, župan in podžupana Nada Mihajlovič in Janez Frelih, direktor mestne uprave Mitja Herak, svetnik Beno Fekonja so si danes ogledali Športni center, slovito tribuno in svinjarijo pod njo. Zanimivo: medijem obisk ni bil predstavljen, toda Trma jih je našla med premlevanjem kako rešiti največjo kranjsko sramoto.