IN "JUDIKAT" OZIROMA PRIMER, KI JE LAHKO NAPOTEK ZA MESTNO UPRAVO IPD. V KRANJU

Priporočamo v vednost in ravnanje:

*Manji Zorko, podžupanji za KS

*Bojanu Veselinoviču, direktorju mestne uprave in finančniku Mirku Tavčarju

*revizijski službi MO Kranj

*nadzornemu odboru MO Kranj

PONAVLJAMO: DEJSTVA, KI SMO JIH ZVEDELI IN DO DANES NISO DOBILA NOBENEGA DEMANTIJA KAŽEJO, DA PREDSEDNICA KS HUJE KOT MESTNA SVETNICA DELA PREKO THOMASA KRELJA S.P. ZA KS PRIMSKOVO KOT TAJNICA, ENAKO ZA KS HUJE KJER JE SAMA V VLOGI PODPISNICE POGODBE Z IZVAJALCEM, KI POTEM NJEJ IZPLAČA PLAČILO ZA TJANIŠKA OPRAVILA.

NA MO PRAVIJO, DA NAJ KS (DOMNEVNI KRŠITELJICI) SAMI UREDITA ZADEVO, O VSEM SKUPAJ PA SE NE OPREDELIJO GLEDE PODPORE TAKEMU RAVNANJU.