Mestni svet sprejema odlok o prostorski ureditvi poslovne cone Hrastje - vsekakor ena ključnih odločitev tega mandata župana Rakovca. Kajti prav ta projekt je bil do zdaj samo "bomo" ...zdaj pa.....