Mestni svet danes sprejema odločitev o urejanju kanjona Kokre. Tudi to je premik, ki ga do zdaj v Kranju nismo zmogli. Z njim je dana podlaga za ureditev tega prekrasnega koščka narave sredi mesta....Dogovor med varuhi kanjona in načrtovalci razvoja je pomemben dodatek!