DEJSTVA:

1.

Župan Kranja, starši mladih igralcev, organizirani navijači so javno odrekli podporo sedanjemu vodstvu Triglava, ki se na današnji skupščini skuša "preleviti" v novo vodstvo.

2.

Kandidatu na volitvah za člana UO so odrekli vpogled v dokumente in pri tem kršili Zakon o upravnem postopku. Še več: v.d. direktorja kluba mu je celo pisno "predpisal" kakšna znanja mora imeti, da lahko sodeluje v vodstvu oziroma UO.

3.

Na dan skupščine se ne ve javno, kdo so delegati na skupščini in prav tako ni jasno kandidatom poslovno poročilo za leto 20231, ki vsebuje podatke o izgubi/negaktivnem skladu za najmanj 450 000 evrov in še kaj.

POSLEDICE:

SKUPŠČINA NK TRIGLAV BO S TAKO POPOTNICO - POGLEJTE DNEVNI RED BREZ RAZPRAVE O POROČILIH IPD. - BREME ZA NADALJNO USODO KLUBA KJER STARŠI MORAJO KUPOVATI TEKMOVALNE DRESE OTROKOM, ČLANI VODSTVA PA SO TUDI UPNIKI KLUBA S POSOJILI, ODKUPI TERJATEV IN DRUGIMI FINANČNIMI POSLI. ALI JE BIL KRŠEN TUDI STATUT KLUBA GLEDE VOLILNIH PRAVIC SPONZORJEV, BO ZAGOTOVO PRESODILO SODIŠČE, KI BO IMELO SEVEDA KLJUČNO VLOGO V PRESOJI STANJA NA DAN SKUPŠČINE IN O KRŠITVAH...

danes še sledi

Kandidat za predsednika NK Triglav Iztok Purič.